polecamy
Podziel się: twitterwykopblipfacebookdelicious
Poliça wywiad

Poliça
wywiad

Click this link for English version of the interview

Poliça zadebiutowała płytą Give You The Ghost, która jedną z najciekawszych piosenkowych płyt w tym roku. Mieliśmy okazję widzieć ich na żywo już dwukrotnie – na festiwalu w Dour i podczas jesiennej trasy koncertowej w berlińskim Postbahnhof. Najbardziej rozpoznawalna osoba w zespole, Channy Leaneagh z powodu problemów z głosem, nie była w stanie z nami rozmawiać (wywiad odbył się przed koncertem), więc krótko rozmawialiśmy z pozostałą trójką muzyków: Drew Christophersonem, Chrisem Bierdenem i Ben Ivascu.

Channy Leaneagh pojawia się na każdym plakacie projektu Poliça. Stworzyła ten zespół razem z Ryanem Olsenem. Czy można mówić w takim o Waszym zespole jako o demokratycznej grupie?

[Drew Christopherson] Od strony muzycznej jest to całkiem demokratyczny zespół. Wszyscy razem pracujemy nad poszczególnymi partiami. Channey Lennegh i Ryan Olson stworzyli początkowy materiał, a później razem jako zespół współpracowaliśmy nad danymi częściami. Projekt ten rozpoczął się wraz z wizją Channey i wizją Ryana – producenta – ale wszystko połączyło się w taką całość, gdzie każdy może wpłynąć na ostateczną decyzję i jego zdanie jest respektowane. Praca każdego z osobna jest integralną częścią procesu nagrywania.

Podczas tegorocznej jesiennej trasy gracie nowe kawałki. Jak zmienił się proces twórczy?

[Chris Bierden] Razem, w tym samym miejscu i czasie, zabraliśmy się do pracy nad materiałem, co nie zdarzyło się nam nigdy wcześniej. Potem każdy indywidualnie zajmował się swoimi partiami. Perkusiści zajęli się swoją pracą, ja zająłem się basem. Teraz współpracujemy nad materiałem i gramy utwory na żywo. To się właśnie zmieniło – staramy się pracować nad piosenkami zanim je nagramy. To dla nas nowe doświadczenie.

Podczas koncertów na żywo Channy używa sampli. Jedyne żywe instrumenty to sekcja rytmiczna. Czy to się zmieni?

[Drew Christopherson] Wydaję mi się, że nic się nie zmieniło i nie planujemy tego. Następna partia piosenek, będzie podobna do poprzednich. Rytm odgrywa ważną rolę w naszym zespole, niewątpliwie większą niż melodia. Channy i Chris tworzą dobre melodie, ale myślę, że skupiają się bardziej na sekcji rytmicznej. Sam rytm według nas jest bardzo muzyczny, zmienia się dynamika, może przechodzić od minimalnych dźwięków do potężnego brzmienia. Razem z elektroniką i basem czuję, że jest w tym dużo melodii.

Co myślicie o używaniu dwóch zestawów perkusyjnych? Czy jest to trudne do ogarnięcia?

[Ben Ivascu] Nie było to zbyt trudne. Kiedy nagrywaliśmy pierwszą płytę, większość materiału powstała bardzo spontanicznie, była improwizowana.

[Chris Bierden] Ben i Drew doskonale wiedzą jak dawać sobie nawzajem przestrzeń. Słychać to na przykład, kiedy jeden z nich nagra swoją część, a drugi po prostu dodaje swoje partie.

[Drew Christopherson] Ważne jest, aby zwracać uwagę na drugiego perkusistę. Na przykład kiedy on gra na hi hacie myślisz sobie, że możesz się dołączyć wykorzystując inne elementy perkusji. Ważne jest, aby pozwolić mu grać inne partie, niż te, które ty grasz. Jak już przywykniesz do tego, nauczysz się grać partię uzupełniające, bardziej niż te zbiegające się ze sobą.

Wasza nazwa jest interesująca. Channy wyznała, że chciałaby nadać zespołowi nazwę, która nie istnieje. Ale porozmawiajmy o muzyce – czy w nawiązaniu do nieistniejącej nazwy, wydaje się wam, że odkrywacie coś nowego?

[Chris Bierden] Myślę, że zawsze tak jest. Jest to coś, na co masz nadzieję. Uważam, że w muzyce Polica miesza się wiele stylów i wpływów. Ryan Olson zebrał nas do kupy mając to przeczucie, że razem zabrzmimy dobrze. Jest to też mieszanka indywidualnych stylów, które łączą się w całość. Było to dla nas ekscytujące.

Ważnym aspektem muzyki projektu Polica jest zniekształcanie wokaliz, którego używa Channey. Jak ważny w waszej muzyce jest ten element?

[Drew Christopherson] Myślę, że o takie brzmienie chodzi Ryanowi i Channy. Używając różnych efektów i obróbki wokalu głos staje się mniej ludzki, instrumenty mają bardziej syntetyczne brzmienie, co razem daje efekt muzyki elektronicznej. Channy nigdy wcześniej tego nie robiła, używała tylko multiefektów do gitary. ykorzystanie nowych zabawek i odkrywanie ich było dla niej też czymś nowym. Ciekawie jest usłyszeć jej głos wydający zupełnie nowe dźwięki. Stało się to ważnym aspektem tego, co stara się osiągnąć.

Czy myśleliście o dodaniu nowych instrumentów do waszej muzyki?

[Drew Christopherson] Bierzemy pod uwagę to, co każdy z nas potrafi. Możemy rozwinąć to, co każdy z nas robi w zespole, dołączyć więcej elementów perkusyjnych. Channy myśli o użyciu klawiszy. Mamy w głowie raczej wykorzystanie nowych instrumentów, a nie o pozyskanie kolejnych członków zespołu.

Jak wypada wasz materiał na żywo w porównaniu z wersją studyjną? Może być to trudne do zagrania biorąc pod uwagę fakt, jak istotna w tym przypadku jest produkcja płyty.

[Chris Bierden] Na scenie praktycznie odtwarzamy to, co nagraliśmy w studiu. Nauczyliśmy się grać nasze partie i wciąż je ulepszamy. Podczas koncertu pojawia się nowa energia, co jest dla nas bardzo ważne. Wchodzimy wciąż na nowy poziom intensywności, to jest świetne.

[Drew Christopherson] Myślę, że wiele osób byłoby zaskoczonych słysząc, ze proces nagrywania w dużej mierze przypominał granie na żywo. Perkusje zostały zarejestrowane razem, w tym samym pomieszczeniu, bez żadnej izolacji. To samo tyczy się basów i rytmów Ryana. Wokale Channy nie były nagrane wcześniej, nie zostały wyprodukowane. Po prostu śpiewa i przekształca je na żywo. Wszystkie efekty, których używamy podczas koncertów, zostały wcześniej użyte w studiu. Energia jest inna, ale narzędzia są te same.

English version

Polica debut Give You The Ghost is one of our favorites this year. We had the opportunity to see them live twice - at Dour Festival, and during the autumn tour in Berlin Postbahnhof club. The most recognizable member of the team, Channy Leaneagh was not able to talk to us because of problems with her voice (the interview took place before the concert), so we talked briefly with the other three musicians: Drew Christopherson, Chrisem Bierden and Ben Ivascu.

There is Channey on every Polica poster and she created Polica with Ryan Olsen. Is this a democratic group then?

[Drew Christopherson] Musically speaking, it's quite democratic. We all work on developement of our parts together. Channey Lenneghs and Ryan Olsen wrote material initially themselves and then we as a band collaborate to come up with our own parts. It was a project started with Channey's vision and Ryan vision as a producer but it was also pieced together in a way where everybody influence was intentional and respected. Everyone's work is integral part of a recording process.

During this year autumn tour you are playing new tracks. How the creation process changed?

[Chris Bierden] We've get into work on sounds all together in the same room th the same time, which hadn't happen before. Then we all did the parts individually. The drumers did theirs, I did mine on bass individually. Now we get a little bit more colaborative and we get to play them live, when we working on our ideas. That's change – we get to find the tunes of songs before we're gonna record them. That's a new experience.

During live shows, Channey uses samples. Live instrumentation is only rhytm section. Will it change?

[Drew Christopherson] I think nothing is really changed. Our next batch of songs are going to be similar to the last ones. The rhytm have huge role in this band, argueably bigger role than melody. Channey and Chris are sort of very good melodist together but I guess they focus more on rhytm section. We feel like rhytm themself is very musical, a lot of dynamic shifting, we can go from minimal music to big rhytms. With electronic and bass I feel there is a plenty of melody in there.

How you see using two drum kits? Is it difficult to cooperate?

[Ben Ivascu] It hasn't been too difficult. When we recorded the first record most of it was pretty much improvised, spontaneus.

[Chris Bierden] Ben and Drew are very good about leaving room and space for each other. You can hear them practising when one of them record his part and then another one is adding his layers of music.

[Drew Christopherson] It's important when you see what the other drummer plays. When he for example play pattern hi-hat, you think I'm going to join him and play other part of drum kit, not playing hi-hat. It's important to just let him to play the other parts than you play. Once you're sort of get used to do that, than you can play the complementary parts rather than overlapping parts.

Your name is quite interesting, Channey said she wanted to name the band with name which didn't exist before. But let's talk about music – do you think you discover something?

[Chris Bierden] I think it's always like that. It's something you hope for not always plan part. I think  there a lot of different styles and influences, it came up that way. I think that Ryan Olsen put us together because he had a feeling that we're gonna work well together but also our individual styles will blend into whole. It was exciting for us.

Important aspect of Polica music is autotune which Channey is using. How important in your music is this disortion effect?

[Drew Christopherson] I think it was big part of the sound which Ryan and Channey came up with. When you have effects and vocal processing and it does make it less human voice and more like synthetic instrument which brings together with electronic music. Channey came from a background of not doing it at all, just using effects pedal. So it was pretty new for her to discover and using new toys. It was exciting to hear her voice making new sounds. It deffinetely became big part of our sound.  

Have you been thinking about adding some new instruments to Polica music?

[Chris Bierden] At this point it hasn't come up, certinly I don't think...

[Drew Christopherson] We think what we can each other. We might expand what we do ourselves in a band, bring some more percussive elements. Channey is thinking about bringing some keybord stuff. At this point we're more considering on new instruments which we can bring than new players.

How you see to play the material live and compare it to studio version? It could be difficult to playit live because production on album is very improtant.

[Chris Bierden] We basically recreate on stage, what we've done in studio. We've learnt the parts and brush them up. During the shows we came up with energy – this is important for us. We all get a kind of take it up to another level of intensity, which is really fun to play.

[Drew Christopherson] I think a lot of people would be surprised that our recording process of the last record is very much a live record. Drums were recorded together in the same room without any isolation, the same was with bass as well as Ryan's beats. Channey vocals didn't came from hardware, it wasn't produced – she just sing and modulate it live. So all effects we use during live shows, we've used as well in studio. The energy level is different, especially because you parts suposed to be played, but finally the tools we used live are the same which we used in studio.

[Jakub Knera]